Phát hiện các tiểu thiên hà tương tự dải Ngân hà thuở sơ khai

Gốc
Các nhà thiên văn vừa phát hiện tiểu thiên hà có thể được khai sinh trong khoảng thời gian tương tự như tiền thân dải Ngân hà của Trái đất.

Tin nóng

Tin mới