Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phát hiện đạo sắc thế kỷ 17 tại Hà Tĩnh

Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
ĐCSVN
Gốc

- Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh vừa sưu tầm được một đạo sắc có niên đại khá sớm - niên đại Chính Hòa năm thứ 4 (1683), thuộc triều vua Lê Hy Tông.

Đạo sắc có khổ 1,27 m x 0,55m, giấy màu vàng sẫm, có tất cả 360 chữ 22 hàng, nét chữ mảnh rõ, bên trái đạo sắc có đề niên hiệu và dấu của nhà vua. Nội dung sắc phong bước đầu được xác định là phong thần cho vị thần Đô Nam nhạc Ô Trà Sơn đại vương vùng Tổng Nội Ngoại Thiên Lộc, nay là xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa Hà Tĩnh, nội dung của đạo sắc phong này là sắc phong thần cho vị thần Đô Nam nhạc Ô Trà Sơn Đại vương vùng Tổng nội Ngoại Thiên Lộc (nay thuộc xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Đô Nam nhạc Ô Trà Sơn đại vương chính là ông Võ Sùng Ban, làm quan dưới triều Lý Nhân Tông, có công lớn trong việc cầm quân đánh giặc, được nhà vua phong Thượng Quốc Công. Sau khi ông qua đời, triều đình đã ra chỉ dụ giao cho nhân dân vùng Thiên Lộc, nơi ông đóng quân lập đền thờ tự và ông đã được phong thần bảo hộ của làng. Hiện đạo sắc phong này đang được Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh quản lý.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=351193&co_id=30071