Một giống cọ khổng lồ mới được phát hiện ở tây bắc Madagascar. Với chiều dài thân cây hơn 18m và đường kính tán lá rộng tới 5m, đây là giống cây cho hoa lớn nhất thế giới được biết đến từ trước tới nay.