(Vitinfo) - Lượng nước lớn tan ra từ khối băng đã tạo ra cái mà các nhà khoa học gọi là hang động “kì lạ” nằm bên dưới một trong những dòng sông băng lớn nhất Na Uy.