Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Trường trung cấp Y tế tỉnh Sóc Trăng

Gốc
Ngày 8-9, Thanh tra Sóc Trăng thông báo kết luận thanh tra về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tài chính tại Trường trung cấp Y tế tỉnh Sóc Trăng.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Trường trung cấp Y tế tỉnh Sóc Trăng - Ảnh 1

Trường trung cấp Y tế tỉnh Sóc Trăng để xảy ra nhiều sai phạm.

Theo kết luận thanh tra , trường trung cấp Y tế tỉnh Sóc Trăng thu bán hồ sơ tuyển sinh bỏ ngoài ngân sách kế toán, bô trí quỹ của trường phụ trách thu, chi không thông qua bộ phận kế toán từ năm 2013-2015 với số tiền gần 70 triệu đồng. Thu phí, lệ phí về thanh toán tiền hợp đồng giáo viên giảng dạy sai trình tự thủ tục, thực hiện chưa đúng quy đinh với số tiền hơn 112 triệu đồng.

Đặc biệt, trường trung cấp Y tế tỉnh Sóc Trăng thu tiền điện sử dụng máy lạnh của học sinh và đầu tư mua sắm máy lạnh từ vốn góp của công chức, viên chức củ trường để phục vụ giảng dạy đơn vị không xin chủ trương, việc quản lý nguồn thu không đúng quy định và không báo cáo quản lý cấp trên biết, theo dõi, kiểm tra thực hiện không đúng quy định với số tiền gần 643 triệu đồng.

Về mua sắm thiết bị, sửa chữa tài sản: bên mời thầu chưa đáp ứng được điều kiện về năng lực. Thực hiện chào hàng cạnh tranh ( đối với 02 gói thầu sửa chữa tài sản) nhưng không có dự toán chi tiết và thiết kế bản vẽ tehi công được duyệt theo quy định. Hồ sơ yêu cầu không đầy đủ nội dung; việc tiếp nhận hồ sơ đề xuất chưa tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Thanh tra Sóc trăng đề nghị trường trung cấp Y tế chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý về kinh tế và xử lý về trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân có sai phạm, cụ thể:

Chấn chỉnh công tác quản lý: Chấp hành nghiêm Luật Kế toán, thực hiện đúng các văn bản quy định có liên quan đến lĩnh vực thu, chi tài chính, quản lý, sử dụng nguồn thu, chi đúng quy định. Tăng cường công tác chỉ đạo quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát đối với các bộ phận chuyên môn. Chấm dứt ký hợp đồng giảng dạy ( thỉnh giảng) trong giờ hành chính đối với các viên chức, giáo viên, nhân viên do trường quản lý theo quy định.

Thực hiện đầy đủ các bước theo quy định pháp luật về đấu thầu, quy định về mua sắm, sửa chữa tài sản, phân công người có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của gói thầu.

Chấm dứt việc huy động vốn chưa đúng quy định, xây dựng kế hoạch hoàn vốn còn lại cho công chức, viên chức trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định. Đồng thời lập thủ tục chuyển toàn bộ 33 máy lạnh đã đầu tư hoạch toán vào tài sản của trường, xây dựng kế hoạch hoàn trả vốn góp còn lại cho các công chức, viên chức góp vốn.

Với những sai phạm nêu trên, thanh tra tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Giám đốc Sở Y tế giới thiệu rút kinh nghiệm đối với các cá nhân, tập thể sai phạm: ông Phạm Văn Đẳng, Phó giám đốc Sở Y tế, kiêm Hiệu trưởng trường trung cấp Y tế chịu trách nhiệm những sai phạm về tài chính gần 65 triệu đồng (do duyệt chi sai và chủ trương thu bỏ ngoài sổ sách kế toán nguồn thu bán hồ sơ tuyển sinh).

Ông Võ Quốc Thống, nguyên hiệu trưởng trường trung cấp Y tế, hiện nay là Chi cục Trưởng Chi cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Sóc trăng chịu trách nhiệm những sai phạm về tài chính với số tiền gần 76 triệu đồng. bà Phan Thị Thanh Nga, Phó hiệu trưởng trường trung cấp Y tế chịu trách nhiệm những sai phạm về tài chính hơn 50 triệu đồng do duyệt chi sai. Đặc biệt, tập thể Ban Giám hiệu thống nhất chủ trương cho thu nguồn thu tiền điện học sinh sử dụng máy lạnh từ việc huy động vốn của công chức, viên chức trong đơn vị đầu tư máy lạnh không đúng quy định với số tiền gần 643 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Giám đốc sở Y tế chỉ đạo trường trung cấp Y tế giới thiệu rút kinh nghiệm đối với các cá nhân, tập thể sai phạm: Bà Lâm Thị Bạch Mỹ, kế toán trường trung cấp Y tế tham mưu cho lãnh đạo thực hiện không đúng quy định về khoản thu, chi tài chính với số tiền sai phạm hơn 120 triệu đồng và không hoạch toán các khoản thu hộ, chi hộ về đào tạo y tế thôn bản. Bà Danh Thị Ánh Hồng, kế toán tham mưu cho lãnh đạo thực hiện không đúng quy định về khoản chi tài chính với số tiền hơn 120 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng , thủ quỹ trường chịu trách nhiệm sai phạm về phụ trách thu, chi nguồn thu mua bán hồ sơ tuyển sinh bỏ ngoài sổ sách kế toán gần 70 triệu đồng. Bà Trần Thị Nhụy, trưởng phòng đào tạo chịu trách nhiệm những sai phạm về tài chính do tham mưu việc ký hợp đồng thỉnh giảng không đúng quy định với số tiền hơn 31 triệu đồng. Bà Phạm Ngọc Minh Châu, Phó phòng đào tạo chịu trách nhiệm những sai phạm về tài chính do tham mưu việc ký hợp đồng thỉnh giảng không đúng quy định với số tiền hơn 25 triệu đồng. Ông Huỳnh Thanh Vân, nguyên trưởng phòng đào tạo tham mưu việc ký hợp đồng không đúng quy định số tiền hơn 55 triệu đồng, tuy nhiên thanh tra không yêu cầu xử lý trách nhiệm vì hiện nay ông đã thôi công tác và định cư ở nước ngoài.

Thanh Tàu

Tin nóng

Tin mới