Phát hiện hành tinh mới cách Trái đất 3 tỉ km

Gốc
Các nhà thiên văn học vừa tuyên bố phát hiện một hành tinh nhỏ có bề ngoài giống sao chổi, đang quay theo một quĩ đạo lạ, cách xa Trái đất 3 tỉ km.

Tin nóng

Tin mới