Sử dụng các đài thiên văn vô tuyến tại Mỹ, Anh và những hình ảnh do máy tính mô phỏng, một nhóm các nhà thiên văn học tại Đại học St.Andrews (Scotland) tuyên bố đã phát hiện một hành tinh được cho là trẻ nhất trong lịch sử khám phá vũ trụ từ trước đến nay. Trong lúc quan sát đĩa khí và các phân tử đá xung quanh một ngôi sao tên HL Tau, các chuyên gia đã tìm thấy một khối tập hợp gồm các miếng đá cuội đang quay xung quanh ngôi sao trên.