TTO - BBC đưa tin các nhà thiên văn học vừa khám phá một hệ hành tinh quay quanh quĩ đạo một ngôi sao trông giống như hệ Mặt trời của chúng ta.