Phát hiện hệ mặt trời mới

Gốc
Trên tạp chí Science hôm nay, nhóm nghiên cứu của S. Gaudi ở Đại học Ohio (Mỹ), gồm 70 nhà thiên văn ở 11 quốc gia, thông báo phát hiện một hệ mặt trời mới với 2 hành tinh quay quanh ngôi sao duy nhất, tương tự sao Mộc và sao Thổ quay quanh mặt trời.

Tin nóng

Tin mới