Số liệu của phi thuyền Kepler cho thấy ngôi sao với hệ hành tinh giống với hệ mặt trời. Các nhà vũ trụ học đã phát hiện ra hệ mặt trời lớn nhất từng được biết tới bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta.

Bằng cách nghiên cứu dữ liệu trên phi thuyền Kepler, các nhà vũ trụ học đã phát hiện ra một hệ mặt trời có 7 hành tinh có cấu trúc tương tự như hệ hành tinh của chúng ta.

Hai nhóm nghiên cứu độc lập gồm các nhà vũ trụ học đã thông báo trên trang arXiv.org rằng ngôi sao KIC11442793 có 7 hành tinh, mà theo những gì tìm thấy cho tới nay quay xung quanh một ngôi sao chứ không phải là mặt trời. Hệ mặt trời này cách trái đất khoang 2500 năm ánh sáng theo hướng chòm sao Draco.

Một nhóm các hành tinh của KIC11442793 gồm hai hành tinh có kích cỡ khá giống trái đất, 3 siêu trái đất và 2 thiên thạch khác lớn hơn. Giống như hệ mặt trời của chúng ta, các hành tinh nhỏ hơn quay xung quanh ngôi sao gần hơn. Trong khi các hành tinh lớn hơn thì nằm ở xa hơn. Tuy hơn, khác với hệ mặt trời của chúng ta, hành tinh nằm ngoài cùng của hệ KIC11442793 quay xung quanh ngôi sao ở khoảng cách của trái đất quay quanh mặt trời, đồng nghĩa với việc 7 hành tinh cực kỳ gắn kết.

Điều làm cho khám phá này trở nên khác biệt ở chỗ các nhà vũ trụ học nghiệp dư đã sử dụng dữ liệu trên phi thuyền Kepler để giúp xác định hành tinh thứ 7 của KIC11442793.

LiLy (theo Sciencenews.org)