Các nhà thiên văn trường Đại học San Diego University bang California (Mỹ) vừa phát hiện một hố đen lớn nhất từ trước đến nay, có khối lượng gấp 15,65 lần khối lượng của Mặt Trời của chúng ta và "ẩn mình" bên trong một dải ngân hà gần đó.