Phát hiện hơn 5,2 tỷ đồng sai phạm

Gốc
Theo báo cáo của cơ quan thanh tra tỉnh Bình Phước, trong năm 2007 ngành đã tiến hành 114 cuộc thanh tra, phát hiện 987 đơn vị trên địa bàn tỉnh có sai phạm với số tiền hơn 5,2 tỷ đồng...

Tin nóng

Tin mới