Kết quả xét nghiệm một mẫu sữa tiệt trùng có đường của Vinamilk cho thấy, số vi khuẩn hiếu khí, Coliforms và E.coli cao hơn nhiều lần so với quy định.