Các chuyên gia máy tính Canada phát hiện sự tồn tại của một mạng lưới gián điệp điện tử, chủ yếu nằm ở Trung Quốc, đã xâm nhập máy tính của nhiều văn phòng chính phủ trên toàn thế giới.