Phát hiện mới về chứng lùn

Gốc
Chiều cao thường được di truyền qua nhiều thế hệ, nhưng cho đến hiện nay giới khoa học vẫn chỉ mới giải thích được khoảng 10% trường hợp khác biệt về chiều cao của con người nếu dựa trên các đặc điểm về gien. Tuy nhiên, họ tin rằng việc thiếu hụt các nhóm gien trong quá trình sao chép tế bào sau thời điểm thụ thai là nguyên nhân chính của 50% trường hợp gien tác động đến chiều cao.

Tình trạng bất thường về gien, được biết đến với cụm từ các biến thể số lượng sao chép (CNV), đã tạo nên thay đổi bên trong nhiễm sắc thể, có nghĩa là một tế bào có quá nhiều hoặc quá ít các sao chép của một mảnh ADN. Các nhà nghiên cứu phát hiện những người xuất hiện nhiều phần CNV bị xóa, bất kể diễn ra ở gien nào, thường có khuynh hướng lùn khi đến tuổi trưởng thành. Để rút ra nghiên cứu trên, các chuyên gia của Bệnh viện Nhi đồng Boston đã tổng hợp dữ liệu từ 12.000 người. Và cứ mỗi 1 triệu trường hợp xóa CNV, người đó lùn đi 3,17 mm.

Thụy Miên

Tin nóng

Tin mới