Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phát hiện mới về di tích thời Trần tại Quảng Ninh

Qua đợt khai quật khảo cổ đầu năm 2008, các nhà khoa học thuộc Viện Khảo cổ học đã có thêm nhiều phát hiện mới về giá trị các công trình kiến trúc di tích Hồ Thiên và Ngọa Vân, ở tỉnh Quảng Ninh.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/258698/Default.aspx