Phát hiện mới về sữa mẹ

Gốc
Những bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ ít nhất 6 tháng thường có mối quan hệ khăng khít với trẻ hơn và việc này cũng giúp cải thiện sức khỏe ở trẻ. Trẻ được nuôi bằng sữa mẹ cũng dễ có tài và dễ uốn nắn hơn.

Tin nóng

Tin mới