Sử dụng dữ liệu do tàu không gian Galileo thu thập từ sao Mộc, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học California và Đại học Iowa (Mỹ) đã tìm thấy một dạng đặc biệt của sóng radio tần số cực thấp tại khu từ trường xung quanh sao Mộc.