Phát hiện một hệ mặt trời mới

Gốc
NDĐT - Các nhà thiên văn học và một số nhà quan sát nghiệp nghiệp dư với công nghệ đặc biệt vừa phát hiện một hệ mặt trời mới rất giống hệ mặt trời mà chúng ta đang sống. Đây có thể là một phương pháp mới, hiệu quả hơn để phát hiện các hành tinh mới cũng như tìm kiếm sự sống trong vũ trụ.

Tin nóng

Tin mới