Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phát hiện một loài Thạch Sùng ngón mới

Gốc

Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài Thạch Sùng ngón mới thuộc nhóm Thạch Dùng ngón vằn lưng Cyrtodactylus irregularis, một trong những nhóm đa dạng nhất về thành phần loài của họ Tắc Kè ở Việt Nam.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/268029/Default.aspx