(Vitinfo) - Các nhà thiên văn công bố, họ vừa phát hiện một ngôi sao Chổi kỳ lạ quay xung quanh Mặt trời nhờ camera quan sát SOHO (Solar and Heliospheric Observatory).