Phát hiện nguồn nước khoáng thiên nhiên tại vùng Bảy Núi

Gốc
Tại vùng Bảy Núi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, các ngành chức năng vừa phát hiện được nguồn nước khoáng thiên nhiên có trữ lượng lớn.

Tin nóng

Tin mới