Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định vừa công bố kết quả khai quật khu phế tích tháp Rừng Cấm nằm tại thôn Thủ Thiên Thượng (xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn). Cụ thể, bên cạnh việc cung cấp những thông tin mới về khu kiến trúc tháp Rừng Cấm, còn thu về một số lượng đáng kể các hiện vật phục vụ công tác nghiên cứu và trưng bày.

Có tới 679 hiện vật, bao gồm các loại đất nung, đá trang trí, tai trang trí đất nung và đá, gói âm dương, gốm men Việt Nam, gốm Chăm, gốm Trung Quốc và một chiếc đĩa đồng Chăm. Ngoài ra còn có một số mảnh Kala (Thần thời gian) và 2 hiện vật đá có kích thước lớn là phù điêu Mahisha - Mardini (nữ thần giết quỷ) và bệ thờ.

M.Quân