Năm 2016, Thanh tra huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã triển khai thực hiện 9 cuộc thanh tra, trong đó có 8 cuộc theo kế hoạch.

Qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm ở 7/11 đơn vị. Qua đó, đã xuất toán nộp ngân sách Nhà nước hơn 253 triệu đồng; giảm trừ giá trị xây lắp các công trình xây dựng cơ bản hơn 51 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 1 cá nhân.

Bên cạnh đó, Thanh tra huyện cũng đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện 7 kết luận thanh tra. Các đơn vị đã thực hiện thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 172 triệu đồng, đạt 97,11%; số tiền chưa thực hiện giảm trừ là hơn 10,6 triệu đồng; đã thực hiện kiểm điểm đối với 2 tập thể và 15 cá nhân.

Cùng kỳ, Thanh tra huyện đã tiếp nhận 3 đơn tố cáo, đã giải quyết đạt 100%. Đồng thời, tham gia các tổ công tác giải quyết một số vụ việc về tranh chấp đất đai, đất rừng; tham mưu cho UBND huyện tổ chức thành công Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và triển khai thực hiện các kiến nghị theo các kết luận của Thanh tra tỉnh tại huyện Bình Liêu...

Trọng Tài