VIT - Hôm thứ 4, đài thiên văn New Mexiko và đài Chandra X-ray của Nasa đưa tin, nhóm các nhà thiên văn vừa khám phá ra sao băng trẻ nhất nằm trong dải thiên hà Milky Way tồn tại 140 năm.