Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, việc tự kiểm tra, phát hiện hành vi tham nhũng ngay tại cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế…

Chiều ngày 2/2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc về hoạt động của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế. Đó là tăng trưởng kinh tế và một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội ở một số địa phương còn chưa có đủ cơ sở khoa học và chưa phù hợp với thực tiễn nên phải điều chỉnh nhiều lần; quy hoạch đô thị chưa đồng bộ, tình trạng quy hoạch ‘‘treo’’ các công trình, dự án đầu tư diễn ra ở nhiều địa phương.

Tình trạng thất thu ngân sách, lãng phí nguồn tài nguyên, lãng phí trong chi tiêu ngân sách, đầu tư công còn phổ biến ở nhiều địa phương. Trong chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp vẫn còn tồn tại cơ chế “xin - cho”, cục bộ địa phương.

Phat hien tham nhung ngay tai co quan con han che - Anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình. (Ảnh VPQH)

"Công tác chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số cơ quan, địa phương, đơn vị còn hình thức, triển khai thiếu đồng bộ, kiểm tra, đánh giá không thường xuyên nên tác dụng phòng ngừa chưa cao; việc tự kiểm tra, phát hiện hành vi tham nhũng ngay tại cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế" - Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết.

Trong khi trước đó, về vấn đề này, tại buổi tổng kết 10 năm thực hiện phòng chống tham nhũng, tổ chức tại TP.HCM ngày 24/12/2015, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã nhiều câu trả lời liên quan tới tình trạng tham nhũng tại Việt Nam.

Trước báo cáo "đều không phát hiện tham nhũng" của hai thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội, vị Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời rất thận trọng.

Theo đó, ông cho biết, báo cáo chỉ là bước ban đầu, kết luận có tham nhũng hay không còn phải tùy thuộc vào kết quả điều tra.

Ông cũng giải thích thêm vì sao báo cáo tham nhũng giảm, nhưng đánh giá quốc tế thì tham nhũng tại Việt Nam lại tăng.

"Việt Nam trong vòng 15 năm qua, điểm tăng dần, từ năm 2001 được 25/100, đến năm 2010 được 27/100, năm 2014 được 31/100 điểm. Như vậy, Liên Hợp Quốc đánh giá theo cấp là nước ta đang hoàn thiện thể chế, chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng của Việt Nam rất bài bản", vị lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chia sẻ.

Thùy Dung (Tổng hợp)