Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phát hiện thêm mồ chôn tập thể ở Hàn Quốc

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Ủy ban Hòa giải và Sự thật tới nay đã xác định được hơn 20 vụ thảm sát tập thể, giết hại những người theo cánh tả và những cảm tình viên của họ. Ước tính ít nhất 100.000 người đã bị bắn chết và dìm xuống các mương, hầm mỏ bỏ hoang hoặc dìm xuống biển trong cuộc chiến tranh

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=114773