TTO - Một nhóm các nhà thiên văn quốc tế cho biết vừa phát hiện một “tiểu hệ mặt trời” nằm cách hệ Mặt trời của chúng ta 5.000 năm ánh sáng.