Phát hiện "tổ hợp tra tấn" của Al-Qaeda tại Iraq

Quân đội Mỹ và lực lượng cảnh sát Iraq vừa phát hiện "tổ hợp tra tấn" trong khu vực được coi là nơi trú ngụ của thành viên mạng lưới Al-Qaeda ở gần Muqdadiya, tỉnh Diyla.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2007/12/81698.cand