Trong những cánh rừng nguyên sinh ở tỉnh Hà Giang, các nhà khoa học vừa tìm thấy loài Voọc mũi hếch có tên trong sách đỏ.