Một cậu bé 10 tuổi người Đức đã phát xác ướp Ai Cập trong một cái rương gỗ trên gác xép của bà nội.