Không hề có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ông Nguyễn Văn Trung đã sản xuất xi măng giả hiệu Fico Song Mã (Đồng Nai) và Tigaroda (nước ngoài) từ bột đá pha trộn với xi măng Thái Lan.