Các nhà khoa học Trung Quốc gần đây đã phát hiện bộ xương hóa thạch hoàn chỉnh của một loài khủng long có thể hình tương đối nhỏ.

Ngày 15/10, các chuyên gia nghiên cứu thuộc Sở nghiên cứu Người cổ và Động vật cổ có xương sống thuộc Viện khoa học Trung Quốc tiết lộ gần đây đã phát hiện một bộ xương hóa thạch khủng long có thể hình tương đối nhỏ và hoàn chỉnh ở Chư Thành, Sơn Đông. Do có sự khác biệt tương đối lớn với các hóa thạch khủng long từng phát hiện trước kia, vì vậy các chuyên gia cho rằng đây có thể là một thành viên mới của gia tộc khủng long. Trước mắt, bộ xương hóa thạch khủng long này vẫn chưa xác định rõ thuộc loài nào và đã được chuyển từ Chư Thành, Sơn Đông đến Sở nghiên cứu Người cổ và Động vận cổ có xương sống thuộc Viện khoa học Trung Quốc để tiến hành nghiên cứu thêm. Hồi tháng 1/2008, Trung Quốc cũng đã khai quật lần thứ 3 loài khủng long Stream ở Chư Thành, Sơn Đông và phát hiện ít nhất 10 loài, bao gồm 3 loài khủng thể hình lớn Ceratopsidae, 2 loài khủng long Tyrannosaurus, ít nhất 2 loài khủng long Hadrosaur (khủng long mỏ vịt), khủng long A và khủng long Coelurosauria. Hàng chục chuyên gia khủng long Trung Quốc đã khảo sát và chứng thực Chư Thành là quần thể hóa thạch khủng long có chữ lượng hóa thạch phong phú nhất, quy mô lớn nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Tổ chuyên gia thuộc Ban chấp hành công viên địa chất thế giới của Tổ chức UNESCO Liên hợp quốc gần đây sau khi tiến hành khảo sát quần thể hóa thạch này đã đưa ra đánh giá: Quần thể hóa thạch khủng long Chư Thành có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và là một kỳ quan địa lý tự nhiên./. Ngọc Thúy (Vietnam+)