Phát huy dân chủ phải đi đôi với tuân thủ pháp luật

Gốc
Ngày 15-9, Liên đoàn Lao động quận Long Biên tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định 04/2015/NĐ/CP của Chính phủ”. Tham dự có hơn 200 cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn các đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn.

Phát huy dân chủ phải đi đôi với tuân thủ pháp luật - Ảnh 1

Liên đoàn Lao động quận hiện quản lý 247 công đoàn cơ sở, với gần 11.200 đoàn viên. Từ đầu năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp tổ chức tốt hội nghị người lao động; tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ/CP của Chính phủ về "Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”. Đến nay, 100% cơ quan khối hành chính sự nghiệp và trường học tổ chức hội nghị người lao động, bầu Ban Thanh tra nhân dân; 82,2% đơn vị ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động. Tuy nhiên, công tác tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở một số cơ quan, đơn vị chưa đồng đều, chất lượng chưa cao; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân còn hình thức…

Khánh Thu

Tin nóng

Tin mới