Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phát huy giá trị di sản Đờn ca tài tử Nam bộ

Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn chỉnh nội dung dự thảo 'Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ trên địa bàn TPHCM đến năm 2025'.

Theo đó, dự thảo kế hoạch có các nội dung chính: Tổ chức nghiên cứu xây dựng đề cương và biên tập thành sách về quá trình hình thành và phát triển ĐCTT tại TPHCM; tổ chức sưu tầm, tập hợp những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể có liên quan đến nghệ thuật ĐCTT và nghiên cứu chính sách tài chính, đầu tư để sử dụng, quản lý những di sản này; xây dựng giáo trình, giáo án, đội ngũ giáo viên để giảng dạy ĐCTT trong và ngoài trường học; xây dựng chính sách đầu tư và phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm để đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật ĐCTT tại TPHCM…

THÚY BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//phat-huy-gia-tri-di-san-don-ca-tai-tu-nam-bo-813545.html