Chiều nay (26/10), Bộ GTVT tổ chức Hội nghị công tác cán bộ nữ ngành GTVT, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của người phụ nữ trong công tác của ngành trong tình hình mới.

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu các đơn vị trong ngành quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ nữ

Đến dự hội nghị có bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Về phía Bộ GTVT có Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng; Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường; Thứ trưởng Trương Tấn Viên; Thứ trưởng Nguyễn Văn Công; Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp và Chủ tịch công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt, cùng lãnh đạo các đơn vị trong ngành.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường nhấn mạnh đến vai trò của phụ nữ trong xã hội nói chung và ngành GTVT nói riêng. Thực hiện chủ trương của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước, Bộ GTVT luôn quan tâm đến công tác cán bộ nữ của Ngành, thể hiện ở việc tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cán bộ nữ; chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ nữ; ưu tiên bổ nhiệm cán bộ nữ ở các cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nữ, tổ chức hoạt động về bình đẳng giới. Trong 68 năm xây dựng và phát triển của ngành GTVT, phụ nữ ngành đã và đang khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển giao thông vận tải…

Toàn cảnh hội nghị

Hiện ngành GTVT có 49.878 nữ công chức, viên chức, người lao động (chiếm 22,62% lao động toàn ngành), tập trung chủ yếu ở khối giáo dục, đào tạo, y tế và hành chính. Khác với một số ngành, đối với ngành GTVT, ngoài lực lượng công chức làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có môi trường tương đối ổn định; còn lại trong các doanh nghiệp, người lao động chủ yếu làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nhiều đơn vị làm việc theo ca, địa bàn phân tán… nên việc bố trí các bộ nữ, lao động làm việc trong lĩnh vực này gặp nhiều khó khăn.

Về quy hoạch cán bộ nữ, giai đoạn 2013 – 2015, ngành GTVT quy hoạch bổ sung thứ trưởng nữ là 3/25 người; cấp trưởng, cấp phó các Cục, Vụ có 24 nữ trong tổng số 170 cán bộ. Giai đoạn 2016 – 2021, ngành quy hoạch 3 thứ trưởng là nữ.

Bà Trương Thị Mai

Thời gian tới, ngành GTVT thực hiện đồng bộ công tác cán bộ nữ từ khâu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đến quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có số lượng, chất lượng tương xứng với quy mô và tầm quan trọng của ngành GTVT. Phấn đấu tỷ lệ cán bộ nữ/tổng số cán bộ nói chung đạt 10% vào năm 2015, 13% vào năm 2017 và đạt 15% vào năm 2020.

Hội nghị cũng ghi nhiều ý kiến tham luận của các cục, vụ về phát huy vai trò của cán bộ nữ đối với công tác tham mưu trong các lĩnh vực quản lý nhà nước GTVT; vai trò của cán bộ nữ trong nghiên cứu khoa học, trong sản xuất kinh doanh…

Bà Trương Thị Mai – Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đánh giá rất cao công tác phụ nữ của ngành GTVT. Theo bà Mai, do đặc thù nên cán bộ nữ còn hạn chế. Tuy nhiên, lãnh đạo ngành đã nhận thấy vấn đề và có sự quan tâm rất lớn đến công tác cán bộ nữ, không chỉ trên văn bản, lời nói mà bằng những hành động cụ thể. Nhiều chính sách của Đảng, Nhà nước về phát huy vai trò, bảo đảm quyền lợi của phụ nữ đã được ngành đẩy mạnh triển khai và phát huy hiệu quả trong thực tế.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết: Dù tỷ lệ cán bộ trên tổng số lao động nữ trong ngành GTVT chưa tương xứng, tỷ lệ nữ trong cấp ủy cũng thấp hơn tỷ lệ chung của cả nước, nhưng lãnh đạo bộ đang có những hành động khắc phục rất cụ thể.

"Tôi đánh giá rất cao công tác quy hoạch cán bộ của ngành giai đoạn 2013 – 2015, với việc bổ sung vào quy hoạch thứ trưởng nữ là 3/25 người; cấp trưởng, cấp phó các Cục, Vụ có 24 nữ trong tổng số 170 cán bộ. Ngoài ra, Bộ cũng đã có những chính sách mạnh mẽ để phát huy vai trò cán bộ nữ, như có những cơ chế, chế độ đãi ngộ và bình đẳng trong quy hoạch cán bộ nữ có đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức"- bà Nguyễn Thị Thanh Hòa nhấn mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh, công tác cán bộ nữ của ngành GTVT còn chưa đáp ứng yêu cầu. Vai trò của phụ nữ với Ngành GTVT rất lớn, vì vậy cần tăng cường hơn nữa công tác cán bộ nữ để đáp ứng với nhu cầu thực tiễn. Rất nhiều lĩnh vực cán bộ nữ làm tốt hơn nam giới.

Tuy nhiên, bản thân chị em cần tự thân vận động, học hành, rèn luyện, khắc phục bất lợi cố hữu đặc biệt là gia đình, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Đối với tổ chức, cần xem xét lại từ tuyển dụng đến sử dụng cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, đề bạt để tăng cán bộ nữ. Trước hết đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ phải thay đổi nhận thức, ưu tiên cho cán bộ nữ đủ trình độ và năng lực. Tỷ trọng cán bộ nữ của ngành GTVT vẫn thấp, cần bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ cần được quan tâm hơn, coi công tác cán bộ là trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đầu tư cho công tác cán bộ nữ phải đồng bộ.

Sau hội nghị này, đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ nữ để góp phần hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ nữ cũng đóng vai trò rất lớn trong mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn Hội Liên hiệp phụ nữ tiếp tục phối hợp, giúp đỡ Bộ GTVT để công tác cán bộ nữ được đẩy mạnh hơn nữa.

Thiện Anh