UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kế hoạch Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi dân gian Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Nghệ thuật Bài chòi Việt Nam được nhiều học giả quốc tế đánh giá có nét tương đồng với một số loại hình nghệ thuật trên thế giới. Ảnh: Báo Tin tức

Theo kế hoạch phê duyệt, năm 2016, Sở VH-TT&DL sẽ chủ trì khảo sát, thống kê, đánh giá thực trạng bài chòi dân gian trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở xây dựng kế hoạch dài hạn về công tác bảo tồn loại hình nghệ thuật này; tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi dân gian trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời, để bảo tồn và phát huy, ngành Văn hóa sẽ đưa bài chòi vào chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng của tỉnh, tiến đến xây dựng liên hoan nghệ thuật bài chòi dân gian 2 năm/lần; phối hợp với các huyện, thị, TP xây dựng chương trình bảo tồn nghệ thuật bài chòi theo đặc thù của địa phương…

Được biết, hiện nay, Khánh Hòa là 1 trong 10 tỉnh, thành được tham gia lập hồ sơ di sản văn hóa bài chòi trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.