Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phát huy quyền làm chủ của người lao động

Gốc

Các đại biểu dự tọa đàm cũng nhận định: Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường quan trọng nhất là dân chủ về nội dung, dân chủ trong việc làm, dân chủ trong phân phối lợi ích kinh tế

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/227327.asp