Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phát huy tiềm năng để Khánh Hòa mạnh về biển và giàu, đẹp từ biển

Chiều 23/6, tại thành phố Nha Trang, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 25 KL/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết và đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì hội nghị.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết.

Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX và Kết luận số 25-KL/TW, ngày 2/8/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định phương hướng, mục tiêu chung là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung sớm tiến kịp các vùng khác trong nước và trở thành một đầu cầu lớn của cả nước trong giao lưu, hợp tác kinh tế quốc tế; cải thiện căn bản đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân trong vùng; hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của thiên tai; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc đánh giá toàn diện những kết quả đạt được qua 18 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW tại Khánh Hòa là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện Kế hoạch số 81-KH/BKTTW, ngày 16/5/2022 của Ban Kinh tế Trung ương, nhằm cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để Ban Chỉ đạo Trung ương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét, ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ cho giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, đây cũng là dịp để Khánh Hòa nhìn nhận, đánh giá lại những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW trên địa bàn tỉnh thời gian qua và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn tới.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; báo cáo tham luận của các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, ý kiến trao đổi của các bộ, ngành Trung ương.

Sau 18 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 25 KL/TW của Bộ Chính trị, Khánh Hòa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; từng bước trở thành một trong những động lực tăng trưởng của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2005-2019 là 8,4%/năm, đạt mục tiêu Nghị quyết 39-NQ/TW khoảng 8 - 9% và cao hơn mức bình quân chung cả nước. Quy mô kinh tế của tỉnh năm 2019 tăng gấp 7,5 lần so với năm 2004, đứng thứ 5/14 địa phương của vùng. GRDP bình quân đầu người năm 2019 gấp 6,8 lần năm 2004.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch sang khu vực dịch vụ và công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông - lâm - thủy sản theo đúng tinh thần của Nghị quyết 39-NQ/TW. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp trong GRDP tăng khá nhanh, từ 17,2% giai đoạn 2011 - 2015 lên 36,25% giai đoạn 2016 - 2020. Năng suất lao động năm 2021 đạt 132,65 triệu đồng/người/năm, gấp 4 lần năm 2007, giai đoạn 2008 - 2021 tăng bình quân 10,4%/năm. Năm 2019, lượng khách du lịch đến Khánh Hòa tăng gấp 10 lần so với 2004. Giai đoạn 2005 - 2019, tốc độ tăng trưởng trung bình số lượng khách du lịch đến Khánh Hòa đạt 16,87%, trong đó thị trường khách nội địa tăng trưởng bình quân là 14,49%, thị trường khách quốc tế đạt mức tăng trưởng cao 22,05%.

Sau 18 năm thực hiện Nghị quyết 39, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông được đầu tư và mở rộng, góp phần kết nối các đô thị, các vùng động lực kinh tế trong và ngoài tỉnh. Khu kinh tế Vân Phong đã thực hiện quy hoạch các khu chức năng, tạo thuận lợi cho công tác quản lý quy hoạch và thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu. Hệ thống đô thị toàn tỉnh được đầu tư, không gian đô thị được mở rộng, tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn đạt 61%, cao hơn nhiều so với bình quân toàn quốc (khoảng gần 40%)...

Cùng với đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã được nâng cao, công tác giảm nghèo được quan tâm, đến năm 2021, hộ nghèo còn 1,69% (5.636 hộ), thấp hơn mức bình quân toàn quốc. Lao động qua đào tạo đến năm 2021 đạt 81% với tỷ lệ có bằng cấp chứng chỉ đạt 26,7%. Khoảng cách chênh lệch giữa khu vực miền núi với các khu vực khác trên địa bàn tỉnh giảm dần. Công tác chăm sóc sức khỏe được quan tâm, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế cao hơn mức bình quân toàn quốc, đạt 92% vào năm 2020…

Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh và chưa đạt được các mục tiêu đề ra; khả năng thích ứng của nền kinh tế còn thấp khi đại dịch COVID-19 xảy ra, chưa thu hút được đầu tư vào các ngành có hàm lượng công nghệ cao và có giá trị gia tăng lớn; chất lượng lập, xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch chưa cao, phát triển đô thị còn nhiều bất cập, kết cấu hạ tầng kỹ thuật quan trọng chưa được đầu tư đồng bộ, kịp thời…

Với những tiềm năng lợi thế có sẵn cũng như các khó khăn và thách thức tại tỉnh, Khánh Hòa cũng đưa ra quan điểm, mục tiêu và giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu cụ thể đến năm 2045, Khánh Hòa sẽ là đô thị thông minh, bền vững bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á, là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh; là thành phố đáng sống, nơi nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo đảm bảo vững chắc; là một trong những địa phương đi đầu trong bảo vệ môi trường và thực hiện phát thải khí nhà kính về mức không.

Với các mục tiêu trên, tỉnh Khánh Hòa cũng đưa ra các giải pháp để thực hiện như: phối hợp với các tỉnh khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên phát triển kinh tế vùng và liên kết vùng; tập trung thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; triển khai đồng bộ chuyển đổi cơ cấu kinh tế của địa phương; đẩy mạnh phát triển mạng lưới đô thị; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện các cơ chế, chính sách và các nguồn lực tài chính cho phát triển; đổi mới mạnh mẽ phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa và thể thao, công tác dân tộc, tôn giáo tại địa phương; thực hiện tốt các phương án bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tích cực, chủ động phát triển kinh tế đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính và tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác xây dưng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết phát biểu chỉ đạo.

Chỉ đạo và kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, Khánh Hòa cần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng tập trung triển khai Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; khẩn trương xây dựng kế hoạch, ban hành các cơ chế, chính sách để quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ “Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa” vừa được Quốc hội thông qua để phát triển tỉnh Khánh Hòa và tạo động lực cho phát triển vùng.

Tỉnh Khánh Hòa cũng cần sớm hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 mang tính dài hạn, phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch không gian biển quốc gia; là công cụ quản lý và cơ sở cho việc thu hút đầu tư, quản lý phát triển tỉnh; phát huy hơn nữa tiềm năng kinh tế biển để Khánh Hòa trở thành một tỉnh mạnh về biển và giàu, đẹp từ biển với lợi thế bờ biển dài, nhiều đầm, vịnh đẹp tự nhiên và hoang sơ, cảnh quan thiên nhiên đẹp (khu vực Vân Phong - Đại Lãnh).

Bên cạnh đó, thời gian tới, Khánh Hòa cần tạo sự đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh; cải cách hành chính để nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, định hướng trở thành thành phố trực thuộc trung ương; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.

Ngoài ra, tỉnh cần chú trọng liên kết vùng, phát huy vai trò, vị thế và tiềm năng của tỉnh Khánh Hòa, một trong các cửa ngõ giao thương quốc tế; đẩy mạnh liên kết khu vực Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa và Đắk Lắk - Khánh Hòa, gắn với hành lang kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây…

Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để hoàn thiện báo cáo tổng kết và tham dự đầy đủ các hoạt động tọa đàm, hội thảo và tham gia vào báo cáo tổng kết, tờ trình và dự thảo Nghị quyết mới để phối hợp với Ban Chỉ đạo tham mưu với Bộ Chính trị những quan điểm, định hướng mới cho phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ nói chung, tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

Tin, ảnh: Phan Sáu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/phat-huy-tiem-nang-de-khanh-hoa-manh-ve-bien-va-giau-dep-tu-bien-20220623215222548.htm