Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phát huy trí tuệ, khát vọng sáng tạo của đội ngũ trí thức Hải Dương

Ngày 28/12, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt, tôn vinh trí thức tiêu biểu của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương chúc mừng các trí thức tiêu biểu.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương chúc mừng các trí thức tiêu biểu.

Tỉnh Hải Dương hiện có 65 nghìn người có trình độ từ cao đẳng trở lên, trong đó đại học có 45 nghìn người; thạc sĩ khoảng 1500 người; phó giáo sư, tiến sĩ 100 người. Trình độ lý luận chính trị của cán bộ công chức, viên chức ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Trong những năm qua, đội ngũ trí thức tỉnh Hải Dương đã tích cực thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đội ngũ trí thức đã tham gia trực tiếp, góp công sức, trí tuệ vào việc hoàn thiện các chủ trương lớn của tỉnh.

Đội ngũ trí thức Hải Dương đã tham gia thực hiện thành công nhiều chương trình, đề án trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội, an ninh-quốc phòng; tích cực nghiên cứu khoa học, áp dụng kịp thời những thành tựu công nghệ mới vào sản xuất và vào các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa, hiệu quả kinh tế và tiến bộ xã hội.

Phát biểu tại lễ tôn vinh, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương biểu dương thành tích của 108 trí thức Hải Dương tiêu biểu, đã có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng Hải Dương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, phát huy tiềm năng trí tuệ, khát vọng sáng tạo, tăng cường, mạnh dạn đề xuất, hiến kế những giải pháp xây tỉnh Hải Dương ngày càng phát triển.

Đồng chí nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh luôn lắng nghe, tiếp thu và trân trọng những ý kiến, kế sách hay của đội ngũ trí thức. Cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ thường xuyên đẩy mạnh quan tâm xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức gắn với định hướng phát triển của địa phương; tạo điều kiện để trí thức tham gia, góp ý, đề xuất các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng sáng kiến vào sản xuất và đời sống, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới.

QUỐC VINH