Phát huy trí tuệ tập thể xây dựng Đề cương Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Gốc
Chiều 6/9, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh họp nghe và cho ý kiến Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Điện - thành viên Tiểu ban Văn kiện đã trình bày các phương án dự kiến một số chủ đề đại hội nhiệm kỳ tới, bố cục báo cáo chính trị.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Điện trình bày đề cương chi tiết báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo đó, bố cục báo cáo chính trị dự kiến được xây dựng thành 2 phần lớn. Phần thứ nhất là đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nhìn lại 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2020); phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu và các chương trình trọng tâm.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải: Chủ đề đại hội có thể là “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết; tạo động lực phát triển mới; đảm bảo quốc phòng - an ninh; tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp, hiện đại”.

Thảo luận tại cuộc họp, đa số đại biểu đồng tình với đề cương chi tiết đã được trình bày. Đại biểu cho rằng cần xin ý kiến rộng rãi các chuyên gia, đại diện sở, ngành theo từng lĩnh vực để có đánh giá đầy đủ, chính xác nhất.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Nên lấy nội dung tổng kết từ cấp cơ sở, từ đó đúc rút, chọn lọc nội dung để viết các nội dung về nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong báo cáo chính trị.

Về các nội dung cụ thể, đại biểu góp ý chủ đề đại hội cần đảm bảo các thành tố về vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò của nhân dân, động lực phát triển và mục tiêu đại hội.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh: Không nên đưa nội dung nhìn lại 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2020) vào báo cáo chính trị, nếu cần nên tách ra báo cáo riêng

Theo đại biểu, trong từng phần cần có tiêu đề, tiêu mục rõ ràng. Ở một số nội dung của báo cáo nên chờ đúc rút tổng kết từ cấp cơ sở để có đánh giá toàn diện.

Đối với nội dung nhìn lại 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2020) nên tách ra báo cáo riêng. Trong chương trình trọng tâm và nhiệm vụ chính cần có nội dung về cải cách hành chính; cần xây dựng bảng phụ lục so sánh chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ với kết quả đạt được cuối nhiệm kỳ...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Cần có bảng phụ lục so sánh chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ với kết quả đạt được cuối nhiệm kỳ để từ đó so sánh rõ các chỉ tiêu, đánh giá rõ kết quả đã thực hiện và làm cơ sở cho việc xây dựng giải pháp, nhiệm vụ cần tập trung nhiệm kỳ tới

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Nội dung đánh giá các khâu đột phá cần nêu rõ hơn như về Khu kinh tế Vũng Áng, cải cách hành chính...

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao sự chuẩn bị nội dung của Tiểu ban Văn kiện Đại hội và các ý kiến phát biểu trách nhiệm, đa chiều của đại biểu dự họp.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Nội dung nhìn lại 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2020) cần tách ra một báo cáo riêng.

Thu Hà