Với địa hình, địa thế hiểm yếu, cùng với cơ sở cách mạng ra đời sớm và phát triển vững chắc, là những cơ sở rất cơ bản để Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định chọn Thái Nguyên làm địa bàn xây dựng An toàn khu (ATK) Trung ương. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực phấn đấu sớm trở thành tỉnh giàu có, phồn vinh, như mong ước của Bác Hồ...

Thái Nguyên là tỉnh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Trên mảnh đất này đã ghi danh nhiều anh hùng dân tộc, danh nhân lịch sử. Từ khi có Đảng, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên một lòng đi theo Đảng. Từ tháng 11-1940, theo quyết định của Hội nghị Trung ương Đảng, vùng Bắc Sơn (Lạng Sơn), Võ Nhai (Thái Nguyên) được chọn xây dựng thành căn cứ địa đầu tiên của cách mạng.

Để đáp ứng yêu cầu của phong trào cách mạng, ngày 15-9-1941, tại rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, Trung đội Cứu quốc quân II ra đời, là một trong những lực lượng tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Thái Nguyên là một trong những địa bàn chiến lược được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi đặt đại bản doanh để lãnh đạo quân, dân cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Sự thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp trong cuộc tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc, Thu-Đông 1947 là thực tế khẳng định việc lựa chọn và xây dựng ATK ở vùng này là hoàn toàn chính xác.

Phat huy truyen thong cach mang, xay dung Thai Nguyen phat trien toan dien - Anh 1

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Ảnh: Đồng Khắc Thọ

Tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký nhiều sắc lệnh quan trọng để chỉ đạo kháng chiến, kiến quốc. Cũng tại nơi đây, Trung ương Đảng, Chính phủ và Bộ Tổng tư lệnh thường xuyên nhận được tin tức về tình hình kháng chiến, kiến quốc ở các địa phương và có những chủ trương, biện pháp chỉ đạo kịp thời, đẩy mạnh mọi mặt hoạt động ở các khu, các tỉnh.

Sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc, Thái Nguyên vinh dự là một trong những tỉnh được Bác Hồ quan tâm, đến thăm nhiều lần nhất. Từ năm 1954 đến 1964 Bác Hồ đã về thăm tỉnh Thái Nguyên 7 lần. Bác về thăm tỉnh Thái Nguyên lần thứ 7 vào năm 1964. Trước 4,5 vạn cán bộ, đồng bào tỉnh Thái Nguyên, công nhân và chuyên gia khu gang thép, Người căn dặn: “Tỉnh ta sớm có truyền thống cách mạng vẻ vang, có tài nguyên phong phú, có nông nghiệp hợp tác hóa, có thủ công nghiệp, công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng. Đồng bào các dân tộc sẵn có tính cần cù. Nói tóm lại, tỉnh ta có nhiều điều kiện rất thuận lợi, toàn thể đồng bào và cán bộ phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta… ”.

Thực hiện lời căn dặn của Người, hơn nửa thế kỷ qua, Đảng bộ, chính quyền và quân, dân tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Trong những năm gần đây, Thái Nguyên đã có những đột phá mạnh, tạo bước chuyển dịch về cơ cấu kinh tế. Năm 2016, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 15,2%, vượt 3,2% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm, cao hơn bình quân chung của cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 477.000 tỷ đồng. Các khu, cụm công nghiệp và các ngành công nghiệp có lợi thế của tỉnh được quan tâm đầu tư phát triển, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 19,1 tỷ USD; thu ngân sách đạt hơn 9.500 tỷ đồng, vượt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 46,6% so với kế hoạch.

Sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh ổn định và từng bước chuyển đổi mô hình theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng, toàn tỉnh hiện có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc, tỉ lệ đô thị hóa đạt 33,5%. Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc được bảo tồn và phát huy; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục được quan tâm đổi mới, phát triển. Lao động, việc làm có nhiều chuyển biến tích cực, đã giải quyết việc làm cho hơn 26.000 người, trong đó tạo việc làm mới cho 15.000 lao động. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, đến nay chỉ còn 11,4%.

Để phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc, như lời căn dặn của Bác Hồ khi Người về thăm Thái Nguyên, Đảng bộ tỉnh quan tâm định hướng chỉ đạo xây dựng kế hoạch nhiê%3ḅm vụ hằng năm, 5 năm theo tinh thần Nghị quyết Đại hô%3bị Đảng bộ tỉnh. Thông qua nô%3bị dung của các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch thực hiê%3ḅn trong nhiê%3ḅm kỳ, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp địa phương tham gia công nghiệp phụ trợ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế; cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiê%3ḅn tốt công tác quân sự địa phương; tăng cường bảo đảm an ninh trâ%3ḅt tự và an toàn xã hô%3bị; phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả chống “diễn biến hòa bình, bạo loạn lâ%3ḅt đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng trên địa bàn tỉnh; đổi mới và thực hiê%3ḅn hiê%3bụ quả phong trào toàn dân bảo vê%3ḅ an ninh Tổ quốc.

Truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng ATK đã và đang là động lực để Thái Nguyên phấn đấu thực hiện thành công những lời huấn thị và mong muốn của Bác Hồ kính yêu lúc sinh thời.

VŨ HỒNG BẮC (Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)