Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phát huy vai trò các Tôn giáo trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP ghi nhận thời gian qua các Tôn giáo đã đóng góp tích cực và hiệu quả trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngày 29-12, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị ký kết thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Sở Tài nguyên và Môi trường TP với các tổ chức Tôn giáo giai đoạn 2022-2026.

Qua hơn năm năm triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

Sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với cơ quan quản lý Nhà nước, đoàn thể các cấp, các tổ chức và cá nhân tôn giáo ngày càng chặt chẽ, phù hợp.

Nhiều nội dung của Chương trình phối hợp đã được lồng ghép vào thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP phát biểu tại hội nghị

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP ghi nhận qua hơn năm năm triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp các Tôn giáo đóng góp tích cực và hiệu quả trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bà đề nghị sau hội nghị ký kết, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo tiếp tục nghiên cứu đưa nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình hoạt động hàng năm, vào những khóa bồi dưỡng giáo lý, giáo luật; vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ xây dựng thói quen tạo nên hành động cụ thể, thiết thực, xây dựng cơ sở tôn giáo xanh, sạch, đẹp, văn minh...

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường TP với các tổ chức tôn giáo ký kết thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2026.

Các tổ chức Tôn giáo thực hiện nghi thức ký kết chương trình phối hợp công tác

Các tổ chức Tôn giáo thực hiện nghi thức ký kết chương trình phối hợp công tác

Trong đó, phấn đấu đến hết năm 2026 có 100% các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các Tôn giáo, các tổ chức Tôn giáo, tổ chức Tôn giáo trực thuộc được tiếp cận thông tin về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; tích cực hưởng ứng, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện, TP Thủ Đức và Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, TP Thủ Đức rà soát, bổ sung các chương trình phối hợp với các tổ chức Tôn giáo phù hợp với mục tiêu, nội dung và thực tiễn ở mỗi địa phương, mỗi tôn giáo.

Năm nội dung của Chương trình phối hợp

1. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”.

2. Phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, nguồn lực của các tổ chức Tôn giáo tham gia, vận động nhân dân cùng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Khuyến khích các tổ chức Tôn giáo, đồng bào có đạo tăng cường sử dụng, khai thác các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời mái nhà...

4. Phối hợp nhân rộng các mô hình hiệu quả, các giải pháp cụ thể về giữ gìn vệ sinh môi trường, chuyển hóa điểm ô nhiễm do rác thải thành các công trình xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu và phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần, trồng cây xanh...

5. Phối hợp thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, phản ánh ý kiến nhân dân, góp ý chính sách, quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

VÕ THƠ