Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

Chiều 15-9, tại Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ban chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW đã có buổi làm việc với đại diện đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân về tình hình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo và đồng chí Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao công tác tổ chức cũng như các báo cáo của VCCI phục vụ hội nghị, nhất là những ý kiến chia sẻ tâm huyết, cởi mở của các doanh nghiệp, doanh nhân.

Đồng chí ghi nhận những kết quả tích cực sau hơn 10 năm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết 09; ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước, góp phần đưa Việt Nam có được sự phát triển và vị thế như hôm nay; đánh giá cao việc nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp có bước chuyển biến tích cực.

Thay mặt Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết, đồng chí Trần Tuấn Anh nêu rõ, lực lượng doanh nghiệp đã có những bước phát triển vượt bậc trong những năm qua cả về số lượng và chất lượng. Số doanh nghiệp thành lập trong giai đoạn 2012-2021 đã đạt hơn 1 triệu doanh nghiệp, gấp đôi so với giai đoạn 2002-2011. Số doanh nghiệp đang hoạt động tính đến ngày 31-12-2021 đạt 860.000 doanh nghiệp. Với việc đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, khai thác, sử dụng các nguồn lực, phát triển lực lượng sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú, đa dạng của thị trường trong nước và thế giới, doanh nhân Việt Nam chính là lực lượng xung kích, chủ lực trong việc thay đổi cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng trên 60% GDP, khoảng 30% tổng số lao động đang làm việc.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Trần Tuấn Anh cho hay, bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, những vấn đề cần được tiếp tục cải thiện hơn nữa để thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ doanh nhân. Đồng chí Trần Tuấn Anh yêu cầu Tổ Biên tập tổng kết Nghị quyết 09 nghiên cứu, chắt lọc và tiếp thu các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết, nhất là phần đề xuất về các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giai đoạn tiếp theo, giải quyết tốt những vấn đề còn tồn tại trong triển khai, thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW.

Tin, ảnh: QUỐC SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/phat-huy-vai-tro-cua-doi-ngu-doanh-nhan-viet-nam-trong-thoi-ky-moi-705514