Phát huy vai trò của đội ngũ thương vụ Việt Nam tại nước ngoài

Hiện nay thương mại toàn cầu đang đứng trước nhiều sức ép dẫn tới nhiều hệ lụy cho hoạt động xuất nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế trong nước do nền kinh tế nước ta có độ mở lớn. Bối cảnh này đòi hòi sự kết nối, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn giữa hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên tại Hội nghị giao ban Xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước ngày 29/7.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/phat-huy-vai-tro-cua-doi-ngu-thuong-vu-viet-nam-tai-nuoc-ngoai-47583.htm