Ngày 26-11, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 12 khóa IV (nhiệm kỳ 2010-2015). Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự và phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận về việc triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012, Đề án nhân sự Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2015-2020), xem xét tờ trình Đề án Liên minh HTX Việt Nam với vai trò là tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội để kịp thời đáp ứng yêu cầu tình hình mới,... Hội nghị đã bầu đồng chí Võ Kim Cự vào Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Thường vụ và bầu bổ sung giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015.

Hiện nay, cả nước có gần 20 nghìn HTX, 150 nghìn tổ hợp tác và 43 liên hiệp HTX đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, với gần 14 triệu hộ thành viên, trực tiếp tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho gần 40 triệu người (chủ yếu là người nghèo, người yếu thế trong xã hội). Đánh giá cao vai trò, đóng góp của Liên minh HTX Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế, ổn định của đất nước, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, trong tình hình mới hiện nay, người nông dân đang rất cần HTX. Đây cũng là thời cơ để Liên minh HTX xác định hoạt động, nâng cao vai trò của mình. Đồng chí cũng chỉ rõ, một trong những bất cập cơ bản của HTX là sự không tương thích các mô hình sản xuất hiện nay với kinh tế thị trường trong giai đoạn hội nhập. Vì vậy, các HTX cần phát huy vai trò của mình để giúp nông dân nghiên cứu thị trường, quy hoạch sản xuất theo nhu cầu và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Liên minh HTX Việt Nam cần có đề án truyền thông về HTX, làm việc với các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ về cơ chế và xác định lộ trình hình thành HTX kiểu mới từ nay đến năm 2020.

PV