Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phát huy vai trò của trí thức Thủ đô

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Tại đại hội, nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội trong thời gian tới được xác định là phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp phát triển của Thủ đô. Phóng viên Báo Hànôịmới đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Lê Xuân Rao, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh tặng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội bức trướng tại Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thùy Dung

- Hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội luôn được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đánh giá là có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Thủ đô. Xin ông cho biết, thời gian tới, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội xác định phương hướng phát triển ra sao để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò trong sự nghiệp phát triển Thủ đô?

- Trên tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", phát huy những thành công và khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ trước và bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô cũng như Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Thu hút các nhà khoa học, các doanh nghiệp khoa học - công nghệ trên địa bàn, trí thức kiều bào ở nước ngoài là hội viên liên kết, hội viên danh dự. Tăng cường thông tin hai chiều giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội với thành phố và các sở, ban, ngành để các nhà khoa học có thể nắm bắt được những yêu cầu nghiên cứu đặt hàng của thành phố và những đề xuất nghiên cứu bám sát những lĩnh vực ưu tiên của Thủ đô, như: Công nghệ cao, công nghệ sinh học, vật liệu, công nghệ thông tin, chuyển đổi số… Đẩy mạnh hơn nữa việc phổ biến kiến thức đến các hội thành viên và cùng các hội thành viên thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức đến các doanh nghiệp, quận, huyện, thị xã, giúp các cơ sở nắm bắt được những thành tựu khoa học - công nghệ mới để áp dụng vào thực tế sản xuất của cơ sở mình.

Ngoài việc kế thừa và phát huy những thành tựu của nhiệm kỳ trước trong công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức giải thưởng vinh danh khoa học - công nghệ, như: “Giải thưởng sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam”, “Giải thưởng sáng tạo”, “Giải thưởng sáng tạo khoa học trẻ Việt Nam”…, thời gian tới, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội sẽ đề xuất với thành phố tiếp tục triển khai Giải thưởng Thăng Long khoa học - công nghệ.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội sẽ tăng cường liên kết với các trường đại học, cao đẳng, các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học lớn; mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế trong việc học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, đào tạo nhân lực, nâng cao kỹ năng công tác chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và bổ sung nguồn nhân lực cho các hoạt động.

- Để thực hiện những phương hướng, mục tiêu trên, ông có thể cho biết những biện pháp, cải tiến trong công tác mà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội sẽ thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động?

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội sẽ nêu cao vai trò của từng thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; phân công đến từng thành viên những nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm của mỗi người. Xây dựng cơ sở dữ liệu các nhà khoa học, nhất là các nhà khoa học đầu ngành trên địa bàn thành phố và chủ động mời các nhà khoa học, các doanh nghiệp khoa học - công nghệ, trường đại học, cao đẳng tham gia Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội. Thành lập các ban chuyên môn phân công rõ nhiệm vụ, rõ lĩnh vực và tập trung vào những ngành, lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tư vấn phản biện và giám sát xã hội, tổ chức các giải thưởng vinh danh khoa học - công nghệ, thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội cũng sẽ thành lập trang tin điện tử phục vụ những thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, các hội thành viên, đơn vị trực thuộc...

- Xin ông cho biết những trọng tâm của hoạt động khoa học - kỹ thuật trên địa bàn thành phố trong năm 2021?

- Trước hết, trong quý II-2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội sẽ củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động và xây dựng các quy chế làm việc; hoàn thành xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm và 5 năm. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội sẽ triển khai tổ chức từ 15 đến 20 hội thảo về cập nhật thông tin công nghệ, chuyển đổi số trong doanh nghiệp và một số vấn đề trong quản lý xây dựng thành phố thông minh, giám sát xử lý môi trường, xử lý giảm ùn tắc giao thông và sản xuất công nghệ cao trong nông nghiệp, vệ sinh, an toàn thực phẩm… tới các hội thành viên và các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Thu Hằng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/989001/phat-huy-vai-tro-cua-tri-thuc-thu-do