Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phát triển các cụm, điểm công nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long

Gốc

ND - Sự phát triển của các cụm, điểm công nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long đang gặp sáu khó khăn, vướng mắc, như thiếu cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng; đền bù, giải phóng mặt bằng chậm; đầu tư kinh doanh hạ tầng và quản lý các dự án đầu tư trong các CĐCN còn lúng túng…

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=128293&sub=55&top=38