Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phát triển đô thị: Yếu tố văn hóa đã được coi trọng?

ND - Từ vai trò là trung tâm hành chính - xã hội trở thành trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa, đó là lộ trình phát triển đô thị Việt Nam trong hơn một thế kỷ qua. Tuy nhiên, sự phát triển của đô thị hôm nay đang phát lộ một số dấu hiệu tiêu cực về lối sống mà từ đó không thể không đặt ra câu hỏi: Phải chăng yếu tố văn hóa chưa được coi trọng?

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119141&sub=134&top=43