Phát triển du lịch 6 tỉnh chiến khu Việt Bắc gắn với giá trị lịch sử, cách mạng và văn hóa truyền thống

Với bề dày truyền thống lịch sử cách mạng, chiến khu Việt Bắc lưu giữ hơn 1000 di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng gắn liền với lịch sử Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Vì vậy, liên kết, bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với phát triển du lịch được cho là hướng đi quan trọng của vùng.

Với 6 tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, có kết nối chặt chẽ với đồng bằng sông Hồng và Vùng Tây Bắc do đó “ Liên kết, hợp tác và hội nhập” là chiến lược quan trọng với sự phát triển du lịch của vùng Chiến khu Việt Bắc.

Ông LÊ QUANG TIẾN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: “Chúng tôi mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm định hướng, các ý kiến của các nhà khoa học, quản lý chuyên gia, doanh nghiệp trao đổi từ thực tiễn trong việc liên kết du lịch gắn với bảo tồn, trong đó hoàn toàn nhất trí với việc nhấn mạnh kết nối 6 tỉnh trong vùng, kết nối như thế nào? Mối liên hệ giữa các tỉnh trong nước và quốc tế.''

Trong xu hướng du lịch tăng trưởng mạnh như hiện nay, việc phát triển du lịch cần hướng tới sự bền vững. Việc thương mại hóa quá mức sẽ làm giảm giá trị văn hóa, phá vỡ truyền thống và lối sống địa phương. Do đó, việc khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử phục vụ du lịch phải gắn liền với công tác bảo tồn, tập trung phát triển nguồn nhân lực du lịch.

TS NGUYỄN TRÙNG KHÁNH, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch: ''Quan tâm đến việc ban hành các văn bản quy định, hoạch định chính sách quản lý quy hoạch, bảo tồn và phát triển bền vững giá trị các di tích lịch sử cách mạng, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch; tập trung đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực trong đó chú trọng đào tạo nghiệp vụ và ngoại ngữ cho nhân lực trong ngành."

TS.HOÀNG NGỌC ĐƯỜNG, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ Thuật tỉnh Bắc Kạn: ''Phát triển du lịch vùng ATK vừa là bảo tồn, vừa góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào vùng ATK thực chất là hoạt động tri ân của Đảng và Nhà nước ta đối với đồng bào trong những năm tháng kháng chiến. Để bảo tồn phát huy giá trị lịch sử cách mạng chiến khu Việt Bắc cần thống kê cụ thể các di tích lịch sử, trong cách mạng tháng 8 và di tích lịch sử trong kháng chiến chống Pháp xâm lược. Từ đó phân loại di tích và có kế hoạch tôn tạo, lưu giữ.''

Tại Hội thảo, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng mong muốn Quốc hội sớm đề xuất cơ chế, chính sách phát triển vùng chiến khu Việt Bắc. Đề nghị các cơ quan liên quan sớm có đánh giá tổng quan tiềm năng du lịch vùng, đồng thời xây dựng định hướng chính sách liên kết phát triển du lịch chiến khu Việt Bắc hiệu quả, khả thi.

Thực hiện : Thanh Hải Cao Hoàng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/phat-trien-du-lich-6-tinh-chien-khu-viet-bac-gan-voi-gia-tri-lich-su-cach-mang-va-van-hoa-truyen-thong